Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – opodatkowanie podmiotu

businessman

Prosta Spółka Akcyjna to nowy rodzaj podmiotu gospodarczego, działającego w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Jak wyglądają kwestie opodatkowania CIT i VAT, a także podatki akcjonariuszy?

Prosta Spółka Akcyjna – podatek CIT

Najważniejsza kwestia to oczywiście podatek dochodowy. Prosta Spółka Akcyjna jako osoba prawna podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Podatek CIT wynosi w tym przypadku standardowe 19%. Zakładając PSA, należy mieć na uwadze podwójne opodatkowanie, czyli naliczanie podatku raz na poziomie działania spółki, a drugi dotyczący wypłaty zysku akcjonariuszom (o czym będzie dalej).

Po spełnieniu odpowiednich warunków Prosta Spółka Akcyjna może też być opodatkowana w wysokości 9% podatku dochodowego od osób prawnych. Wśród  kryteriów jest wysokość przychodu nieprzekraczająca 2 milionów euro (mały podatnik).

W przypadku PSA możliwe jest też skorzystanie z estońskiego CIT oraz z ulg przewidzianych dla podatników CIT.

Prosta Spółka Akcyjna – podatek VAT

Podobnie jak pozostałe osoby prawne, Prosta Spółka Akcyjna może zostać podatnikiem VAT. „VAT-owcem” można zostać od razu, czyli od początku funkcjonowania lub skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. W drugim przypadku nie ma obowiązku rejestracji do VAT gdy sprzedaż nie przekroczy limitu kwotowego przewidzianego dla tego zwolnienia (dotyczy działalności niepodlegającej podatkowi VAT od pierwszej sprzedaży). Prosta Spółka Akcyjna może też wybrać zwolnienie przedmiotowe z VAT (usługi zwolnione z VAT).

Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie akcjonariuszy

Jak już w materiale wspomniano, Prosta Spółka Akcyjna podlega podwójnemu opodatkowaniu. Przychody akcjonariuszy są kwalifikowane według ich statusu. Gdy akcjonariusz jest objęty podatkiem CIT, przychód jest uznawany za zyski kapitałowe. Dla rozliczających się w formie PIT przychód z PSA będzie zaliczony do kapitałów pieniężnych.

Wrzuć wyższy bieg ze swojej wiedzy finansowej dzięki doskonałym poradom i wskazówkom publikowanym na niezalezny.pl.

Przychód w Prostej Spółce Akcyjnej powstaje również w momencie wniesienia przez akcjonariusza do spółki, niepieniężnego wkładu w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowany fragment. Warto jednak zwrócić uwagę, że akcjonariusz nie uzyskuje przychodu za wkład niepieniężny do PSA, gdy przedmiotem wkładu są prawa niezbywalne, przykładowo jego praca na rzecz spółki.

Prosta Spółka Akcyjna – bez PCC

Na koniec kolejna pozytywna kwestia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zawiązania umowy, wprowadzania zmian czy przekształcenia działalności w PSA, czynności te nie podlegają opodatkowaniu PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych).